Free Bubba Sparxxx Ringtone

  • for Bubba Sparxxx polyphonic ringtones click here

  • for Bubba Sparxxx monophonic ringtones click here

Free Bubba Sparxxx - Ugly V2 ringtone 

Bubba Sparxxx - Ugly V2

Tempo: 180

RTTL
Ugly:d=8,o=6,b=180:a,16a,16a,a,c#7,c#7,g#,16g#,16g#,g#,a,4a,4f#,2p,a,16a, 16a,a,c#7,g#,16g#,16g#,g#,a,a,c#

Nokia Keypress Sequence
68*, 68, 6, 69, 1*#, 1#, 5**#, 58#, 5#, 59#, 6, 69, 4#, 09, 68, 68, 6, 69, 1*#, 5**#, 58#, 5#, 59#, 6, 6, 1#

To download Ugly V2 ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones