Free Christmas Ringtone

  • for Christmas polyphonic ringtones click here

  • for Christmas monophonic ringtones click here

Free Christmas - Winter Wonderland ringtone 

Christmas - Winter Wonderland

Tempo: 112

RTTL
WntrWonder:d=16,o=5,b=112:8a#.,a#,2a#.,8a#.,a#,4g,2a#,8a#.,a#,2a#.,8a#.,a#,4g#, 2a#,8p,a#,8d.6,d6,8d.6,4c.6,8p,c6,8a#.,a#,8a#.,4g#.,8p,g#,8g.,g,8g.,g,8f.,f,8f.,f,2d#,4p, 8a#.,a#,2a#.,8a#.,a#,4g,2a#,8a#.,a#,2a#.,8a#.,a#,4g#,2a#,8p,a#,8d.6,d6,8d.6,4c.6, 8p,c6,8a#.,a#,8a#.,4g#.,8p,g#,8g.,g,8g.,g,8f.,f,8f.,f,2d#,4p,8d.,d,8b.,b,8e.,e,8c.6,c6,4b, 2g,4p,8d.,d,8b.,b,8e.,e,8c.6,c6,2b.,4p

Nokia Keypress Sequence
(Hold 6)8#, 68#, (Hold 6)999#, (Hold 6)88#, 68#, 599, 69#, (Hold 6)88#, 68#, (Hold 6)999#, (Hold 6)88#, 68#, 599#, 69#, 088, 6888#, (Hold 2)9*, 28, (Hold 2)9, (Hold 1)9, 08, 188, (Hold 6)9**#, 68#, (Hold 6)9#, (Hold 5)9#, 08, 588#, (Hold 5)9, 58, (Hold 5)9, 58, (Hold 4)9, 48, (Hold 4)9, 48, 2999#, 08, (Hold 6)88#, 68#, (Hold 6)999#, (Hold 6)88#, 68#, 599, 69#, (Hold 6)88#, 68#, (Hold 6)999#, (Hold 6)88#, 68#, 599#, 69#, 088, 6888#, (Hold 2)9*, 28, (Hold 2)9, (Hold 1)9, 08, 188, (Hold 6)9**#, 68#, (Hold 6)9#, (Hold 5)9#, 08, 588#, (Hold 5)9, 58, (Hold 5)9, 58, (Hold 4)9, 48, (Hold 4)9, 48, 2999#, 08, (Hold 2)88, 28, (Hold 7)9, 78, (Hold 3)9, 38, (Hold 1)9*, 18, 799**, 59, 08, (Hold 2)88, 28, (Hold 7)9, 78, (Hold 3)9, 38, (Hold 1)9*, 18, (Hold 7)999**, 08

To download Winter Wonderland ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones