Free Drunkenmunkey Ringtone

  • for Drunkenmunkey polyphonic ringtones click here

  • for Drunkenmunkey monophonic ringtones click here

Free Drunkenmunkey - Calabria ringtone 

Drunkenmunkey - Calabria

Tempo: 140

RTTL
Drunk:d=4,o=5,b=140:8c6,16c,16p,8g6,16c,16p,8c6,16c,16p,8g6,16c,16p,8d#6,16d#,16g6, 16d#, 16p, 8a#6, 8d6, 16d, 16p, 8g6, 16d, 16p,8c6, 16c, 16p, 8g6, 16c, 16p, 8c6, 16c, 16p, 8g6, 16c, 16p, 8d#6, 16d#,16g6, 16d#, 16p, 8a#6, 8d6, 16d, 16p, 8g6, 16d, 16p, 8c6, 16c, 16p, 8g6,16c, 16p, 8c6, 16c, 16p, 8g6, 16c, 16p, 8d#6, 16d#,16g6,16d#,16p,8a#6,8d6,16d, 16p, 8g6, 16d, 16p, 8c

Nokia Keypress Sequence
18*, 18**, 0, 59*, 18**, 0, 19*, 18**, 0, 59*, 18**, 0, 29*#, 28**#, 5*, 2**#, 0, 69*#, 2, 28**, 0, 59*, 28**, 0, 19*, 18**, 0, 59*, 18**, 0, 19*, 18**, 0, 59*, 18**, 0, 29*#, 28**#, 5*, 2**#, 0, 69*#, 2, 28**, 0, 59*, 28**, 0, 19*, 18**, 0, 59*, 18**, 0, 19*, 18**, 0, 59*, 18**, 0, 29*#, 28**#, 5*, 2**#, 0, 69*#, 2, 28**, 0, 59*, 28**, 0, 19

To download Calabria ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

Search

 

Top Poly Ringtones

 

more polyphonic ringtones

 
Top Color Wallpapers

 

more color wallpapers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones