Free Guns N' Roses Ringtone

  • for Guns N' Roses polyphonic ringtones click here

  • for Guns N' Roses monophonic ringtones click here

Free Guns N' Roses - Don't Cry ringtone 

Guns N' Roses - Don't Cry

Tempo: 63

RTTL
DontCry:d=4,o=5,b=63:16e,16e,8g,8e,16f,16e,16c,8d,8p,16g,16g,8a,8c6,8d6,8e6,8e6, 8e6,8e6,8e6,16d6,16c6,16d6,c6,16e6,16e6,16d6,8c6,2d6

Nokia Keypress Sequence
388, 3, 59, 3, 48, 3, 1, 29, 0, 58, 5, 69, 1*, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 28, 1, 2, 199, 388, 3, 2, 19, 299

 

To download Don't Cry ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones