Free Guns N' Roses Ringtone

  • for Guns N' Roses polyphonic ringtones click here

  • for Guns N' Roses monophonic ringtones click here

Free Guns N' Roses - Paradise City ringtone 

Guns N' Roses - Paradise City

Tempo: 225

RTTL
Paradisec:d=16,o=5,b=225:8d,4c,4c#,8d,4c,4c#,4d,4c,4d,4c,4d,8f,8d,4c,4c#,8d,4c,4c#, 4d,4c,4d,4c,4d,8f

Nokia Keypress Sequence
28, 19, 1#, 28, 19, 1#, 2, 1, 2, 1, 2, 48, 2, 19, 1#, 28, 19, 1#, 2, 1, 2, 1, 2, 48

To download Paradise City ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones