Free Jamai And Dewi Ringtone

  • for Jamai And Dewi polyphonic ringtones click here

  • for Jamai And Dewi monophonic ringtones click here

Free Jamai And Dewi - When You Walk ringtone 

Jamai And Dewi - When You Walk

Tempo: 112

RTTL
Whenyou:d=4,o=5,b=112:g#6,f#6,f6,f6,f6,8f6,8f#6,8p,f.6,16c#,16p,8c#6,f#6,2f.6,p,16c#, 16p,8p,p,16c#,16p,8p,8c#6,8d#6,8f6,8f6,8p,8f6,16c#,16p,8f6,8p,8f#6,16c#,16p,f.6,16c#,1 6p,c#6,8d#6,8c#6,2c.6,8p,16g#,16p,8p,p,16g#,16p,8p,8d#6,8f6,8f#6,8f#6,8p,8g#6,16f#, 16p,8f#6,8p,8f6,16g#,16p,d#.6,16g#,16p,g#6,8f#6,2f6,16c,16p,8d#6,f6,8d#6,2c#.6,8p,8f #6,8f6,f#6,f6,f6,8f6,d#.6,16d#,16p,8p,p,16d#,16p,8p,8f6,8f6,f6,d#6,8d#6,2c#.6

Nokia Keypress Sequence
5*#, 4#, 4, 4, 4, 48, 4#, 0, (Hold 4)9, 188**#, 0, 19*#,49#, (Hold 4)9, 08,1888**#, 0, 09, 099, 1#, 0, 09, 19*#, 2#, 4, 4, 0, 4, 18**#, 0, 49*, 0, 4#, 18**#, 0, (Hold 4)99*, 188**#, 0, 199*#, 28#, 1#, (Hold 1)99, 088, 5888**#, 0, 09, 099,5#, 0, 09, 29*#, 4, 4#,4#, 0, 5#, 48**#, 0, 49*#, 0, 4, 58**#,0, (Hold 2)99*#,588**#, 0, 599*#,48#, 499, 1888**,0, 29*#, 49, 28#, (Hold 1)99#,088, 488#, 4,49#, 4, 4,48, (Hold 2)9#, 288**#, 0, 09,099, 2#, 0, 09, 49*, 4, 49, 2#, 28#, (Hold 1)99#

To download When You Walk ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones