Free Krezip Ringtone

  • for Krezip polyphonic ringtones click here

  • for Krezip monophonic ringtones click here

Free Krezip - You Can Say ringtone 

Krezip - You Can Say

Tempo: 285

RTTL
Youcansa:d=16,o=5,b=285:4f,4f,4a#.,8p,1p,4f,4f,2a#,4g#.,8p,2p,4f,4f,2a#,4g#,4g#, 2g#,4f#,4f#,2f#,4f,4f,4f.,8p,4f,4f,4f.,8p,1p,4f,4f,2a#,4g#.,8p,2p,4f,4f,2a#,4g#,4g#,2 g#,4f#,4f#,2f#,4f,4f,4f.,8p,4f,4f,4a#.,8p,1p,4f,4f,2a#,4g#.,8p,2p,4f,4f,2a#,4g#,4g#, 2g#,4f#,4f#,2f#,4f,4f,4f.,8p,4f,4f,4f.,8p,1p,4f,4f,2a#,4g#.,8p,2p,4f,4f,2a#,4g#,4g#,2 g#,4f#,4f#,2f#,4f,4f,4f.,8p

Nokia Keypress Sequence
4, 4, (Hold 6)#, 08, 099, 4, 4, 69#, (Hold 5)8#, 08, 09, 4, 4, 69#, 58#, 5#, 59#, 48#, 4#, 49#, 48, 4, (Hold 4), 08, 4, 4, (Hold 4), 08, 099, 4, 4, 69#, (Hold 5)8#, 08, 09, 4, 4, 69#, 58#, 5#, 59#, 48#, 4#, 49#, 48, 4, (Hold 4),08, 4, 4, (Hold 6)#, 08, 099,4, 4, 69#, (Hold 5)8#, 08, 09, 4, 4, 69#, 58#, 5#, 59#, 48#, 4#, 49#, 48, 4, (Hold 4), 08, 4,4, (Hold 4),08, 099, 4, 4, 69#,(Hold 5)8#, 08, 09, 4, 4, 69#,58#, 5#, 59#, 48#, 4#, 49#, 48, 4, (Hold 4), 08

To download You Can Say ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones