Free Limp Bizkit Ringtone

  • for Limp Bizkit polyphonic ringtones click here

  • for Limp Bizkit monophonic ringtones click here

Free Limp Bizkit - Mission Impossible 2 Theme V1 ringtone 

Limp Bizkit - Mission Impossible 2 Theme V1

Tempo: 112

RTTL
mi2:d=4,o=5,b=112:8d#.,8d#.,8d#.,8d#.,8f#,16g#,16f#,8d#.,8d#.,8d#.,8d#,16d#, 8c#,8d,8d#.,8d#.,8d#.,8d#.,8f#,16g#,16f#,8d#.,8d#.,8d#.,8d#,16d#,8c#,8d,8d#,1 6p,8d#,16p,8d#,16p,8d#,16p,16f#,16p,16g#,16p,8d#,16p,8d#,16p,8d#,16p,8d#,16 p,16c#,16p,16d,16p,16d#,16p,16c#,16d#,16p,16c#,16d#,16p,16c#,16d#,16p,16f#, 16p,16g#,16f#,16d#,16p,16c#,16d#,16p,16c#,16d#,16p,16c#,16d#,16p,8c#,8d,16a #,16g,2d#,32p,16a#,16g,2d,32p,16a#,16g,2c#,16p,16a#,16c

Nokia Keypress Sequence
(Hold 2)8#, (Hold 2)#, (Hold 2)#,(Hold 2)#, 4#, 58#,4#, (Hold 2)9#,(Hold 2)#, (Hold 2)#, 2#, 28#, 19#, 2, (Hold 2)#, (Hold 2)#, (Hold 2)#, (Hold 2)#,4#, 58#, 4#, (Hold 2)9#, (Hold 2)#, (Hold 2)#, 2#, 28#, 19#, 2, 2#, 08, 2#, 08, 2#, 08, 2#, 08, 48#, 0, 5#, 0, 29#, 08, 2#, 08, 2#, 08, 2#, 08, 18#, 0, 2, 0, 2#, 0, 1#, 2#,0, 1#, 2#, 0, 1#, 2#, 0, 4#, 0, 5#, 4#, 2#, 0, 1#, 2#, 0, 1#, 2#, 0, 1#, 2#, 0, 19#, 2, 68#, 5, 2999#, 099, 6888#, 5, 2999, 099, 6888#, 5, 1999#, 0888, 6888#, 1

To download Mission Impossible 2 Theme V1 ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones