Free Nokia Ringtone

  • for Nokia polyphonic ringtones click here

  • for Nokia monophonic ringtones click here

Free Nokia - City Bird ringtone 

Nokia - City Bird

Tempo: 125

RTTL
citybird:d=4,o=5,b=125:16e6,16e6,8d.6,16e6,8d.6,16e6,d6,16e6,16e6,8d.6,16e6, 8d.6,16e6,d6,16e6,16e6,8d.6,16e6,8d.6,16e6,d6,16e6,16e6,8d.6,16e6,8d.6,16e6, d6,16e6,16e6,8d.6,16e6,8d.6,16e6,d6,16e6,16e6,8d.6,16e6,8d.6,16e6,d6,16e6,16 e6,8d.6,16e6,8d.6,16e6,d6,16e6,16e6,8d.6,16e6,8d.6,16e6,d6

Nokia Keypress Sequence
388*, 3, (Hold 2)9, 38, (Hold 2)9, 38, 299, 388,3, (Hold 2)9,38, (Hold 2)9,38, 299, 388, 3, (Hold 2)9, 38, (Hold 2)9, 38, 299, 388, 3, (Hold 2)9, 38,(Hold 2)9, 38, 299, 388, 3, (Hold 2)9, 38, (Hold 2)9, 38, 299, 388, 3, (Hold 2)9, 38,(Hold 2)9, 38, 299, 388, 3, (Hold 2)9, 38, (Hold 2)9, 38, 299, 388, 3, (Hold 2)9, 38, (Hold 2)9, 38, 299

To download City Bird ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones