Free Nokia Ringtone

  • for Nokia polyphonic ringtones click here

  • for Nokia monophonic ringtones click here

Free Nokia - Frog ringtone 

Nokia - Frog

Tempo: 900

RTTL
FrogOrig:d=4,o=5,b=900:16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,16p4,16a,4, 4p4,p4,16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,4p4,p4,16a4,16p4, 16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,4p4,p4,16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,16 p4,16a4,16p4,16a4,16p4,16a4,4p4,p4

Nokia Keypress Sequence
688, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 99, 0, 0, 688, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 099,099, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 099, 099, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 099, 099

To download Frog ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones