Free Nokia Ringtone

  • for Nokia polyphonic ringtones click here

  • for Nokia monophonic ringtones click here

Free Nokia - Toreador ringtone 

Nokia - Toreador

Tempo: 112

RTTL
Toreador:d=16,o=5,b=112:8c6.,8d6.,32c6.,4a,4a,8a.,32g.,8a.,32a#.,4a.,p.,8a#.,8g., 32c6.,2a,8f.,8d.,32g.,2c,4g.,g.,d6.,c6.,a#.,a.,g.,a.,a#.,2a,8e.,4a,8a.,8g#.,32b.,4e6.,2 e6,d6.,c#6.,d6.,g.,a.,4a#,a.,f.,d6.,2c6,f.,c.,a#.,8a.,8g.,4f.

Nokia Keypress Sequence
(Hold 1)8*,(Hold 2),(Hold 1)88,6999**,6,(Hold 6)8,(Hold 5)88,(Hold 6)99,(Hold 688#, (Hold 6)999, (Hold (Hold 0))88, (Hold 6)8#, (Hold 5), (Hold 1)88*, 688**, (Hold 4)88, (Hold 2), (Hold 5)88, 188, (Hold 5)8,(Hold(Hold 5))88,(Hold 2)*,(Hold 1),(Hold 6)**#, (Hold(Hold 6)),(Hold(Hold 5)),(Hold(Hold 6)),(Hold 6)#,6999,(Hold 3)88,69, (Hold 6)8, (Hold 5)#, (Hold 7)88, (Hold 3)999*,39,(Hold 2)888,(Hold 1)#,(Hold 2),(Hold (Hold 5))**, (Hold (Hold 6)), 699#, (Hold (Hold 6))88, (Hold (Hold 4)), (Hold 2)*, 1999, (Hold (Hold 4))888**, (Hold (Hold 1)), (Hold 6)#, (Hold 6)9, (Hold 5), (Hold 4)9

To download Toreador ringtone

as polyphonic ringtone please click here

or

as monophonic ringtone please click here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringtone-Mania.com 2005-2009 - Free Ringtones - Free Mp3 Ringtones - Download Free Ringtones